Elektronická cigareta

Při klasickém kouření kuřák vdechuje zplodiny, které vznikají spalováním tabáku a dalších látek v cigaretě. To je velice nezdravé, jak pro kuřáka samotného, tak pro okolí. Obsah dehtu a mnoha dalších škodlivých látek je zde vysoký. Elektronická cigareta vám nabízí zdravější řešení.

Elektronická cigareta

Jak elektronická cigareta funguje? Přeměňuje roztok s nikotinem a aroma na páru, kterou následně kuřák vdechuje. Skládá se z několika částí, a vypadá většinou skoro jako cigareta klasická. Obsahuje baterie, atomizér, a zásobník na e-liquid. Atomizér mění roztok na páru, a ke své činnosti potřebuje baterii.

Vzhled e-cigarety

Elektronická cigareta má na svém konci diodu, která imituje zapálení, a také signalizuje i stav baterie, bez které by nefungovala.